Brick Bar

(ข้าวสาร) : กรุงเทพมหานคร

  • สถานะร้าน :
    เปิดบริการ
  • ลักษณะร้าน :
    ผับ,บาร์
  • เบอร์โทรศัพท์ :
    02 629 4556

เป็นร้านที่มีชื่อเสียงในย่านข้าวสาร แนวดนตรีออกแนว เร้กเก้ สกา การตบแต่งร้านเหมือนถ่ำหลับที่จะทำให้ทุกคนสนุกเต้นไปพร้อมกับเสียงเพลงที่เล่นสด

Comment